8. program 4

/8. program 4
8. program 4 2018-12-04T10:53:43+01:00

Készíts programot, amely alprogram segítségével feltölt véletlen számokkal egy 10 elemű tömböt, majd egy másik alprogrammal kikeresi a legkisebb elemet.

Napravi program, koji pomoću potprograma popunjava niz od 10 elemenata sa slučajnim brojevima, a zatim pomoću drugog potprograma nađe najmanji elemenat tog niza.