13. program

/13. program
13. program 2018-12-03T10:39:22+01:00

Készíts programot, amely alprogram segítségével feltölt véletlen számokkal egy 10 elemű tömböt, majd egy másik alprogrammal kikeresi a legkisebb elemet.

Napravi program, koji pomoću potprograma popunjava niz od 10 elemenata sa slučajnim brojevima, a zatim pomoću drugog potprograma nađe najmanji elemenat tog niza.